Norsk

"For Jeg vet hvilke tanker Jeg tenker om dere," sier Herren, "tanker om fred og ikke om noe ondt,

Jeg vil gi dere framtid og håp."

Jeremiah 29: 11

 

Copyright @ Jesus2Europe